Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /chroot/home/netmened/seethaler.hu/html/templates/gk_creativity/lib/framework/helper.layout.php on line 150

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /chroot/home/netmened/seethaler.hu/html/libraries/cms/application/site.php on line 250

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /chroot/home/netmened/seethaler.hu/html/templates/gk_creativity/lib/framework/helper.layout.php on line 150

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /chroot/home/netmened/seethaler.hu/html/libraries/cms/application/site.php on line 250

Jogi nyilatkozat

Cégadatok

Seethaler Consulting Kft.

Székhely: 9024 Győr, Zrínyi u. 12.

Ügyvezető igazgató: Balla-Seethaler Tamás

2011. évi CXII. törvény 68 p. 6. bekezdése alapján az adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-50194/2012.

A céget a Győri Törvényszék Cégbírósága tartja nyilván a 08-09-023690 cégjegyzékszámon.

Adószám: 23963472-2-08.

A cég kamarai tagsága: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

A weboldal tárhely szolgáltatója: 3 in 1 Hosting Bt. (Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11, telefon: +36/24/886-491, e-mail: admin (kukac) 3in1host.com)

Hirlevelszoftver.com felhasználóinkat tájékoztatjuk, hogy szoftverünk alapját a nyílt forráskódú Joomla és az Acymailing biztosította.

Adatvédelem

A Seethaler Consulting Kft. (Székhely: 9024 Győr, Zrínyi u. 12., adószám: 23963472-2-08, képviselője: Balla-Seethaler Tamás, 2011. évi CXII. törvény 68 p. 6. bekezdése alapján az adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-50194/2012.) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

A Seethaler Consulting Kft. a felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A Seethaler Consulting Kft. által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
  • A Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségre
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a Seethaler Consulting Kft. a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra. Hozzájárulást jelent a weboldal látogatása és az űrlapok használata (Megrendelés, Ajánlat kérés, Üzenet küldés).

A weboldal adatkezelője: Seethaler Consulting Kft.
Adatkezelés célja: statisztikai kiértékelés, promóciós tevékenység
Adatok törlési határideje: az adatkezelő cég jogutód nélküli megszűnése
Feldolgozás: gépi
Törvény vagy jogalap: önkéntes hozzájárulás

A Seethaler Consulting Kft. a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség a Seethaler Consulting Kft. alkalmazottját, tagját, megbízottját a szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli.

A Seethaler Consulting Kft. által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik. Ilyen visszaélések:

  • A számítógépes vírusok, amelyek a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, megsemmisülését eredményezhetik,
  • A számítógépes betörés, amelynek során a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják,
  • A számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik.

Mind a Seethaler Consulting Kft., mind a partnere köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében.
Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Seethaler Consulting Kft. nem vállal felelősséget.

Budapest, 2012.07.17.

Seethaler Consulting Kft.